dcypher.nl

U bent hier

Onderwijs

Op de pagina's in deze sectie vind je informatie over cybersecurity opleidingen bij hoger onderwijsinstellingen. De eerste stap in de onderwijstaak van dcypher betreft het in kaart brengen van de onderwijsactiviteiten voor cybersecurity in het hoger onderwijs in Nederland. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

a) de onderwijsactiviteiten zijn te relateren aan de definitie van cybersecurity van NCTV;
b) de onderwijsactiviteiten zijn (onderdeel van) een erkende opleiding (zoals opgenomen in het CROHO);
c) het totaal van de studielast aan cybersecurity onderwerpen is minimaal 60 ECTS (European Credit Transfer System, 1 ECTS = 28 uur studie).

Voor de inventarisatie komen in aanmerking de opleidingen in het bekostigd hoger onderwijs en de niet-bekostigde hogescholen die opleiden voor de graden Associate degree, Bachelor en Master.

Het doel van de inventarisatie is om dié onderwijsactiviteiten voor cybersecurity te identificeren die relevant zijn voor afgestudeerden om met substantiële kennis en vaardigheden van cybersecurity een goede start te kunnen maken op de arbeidsmarkt als cybersecurity professional met een door de Nederlandse overheid erkende titel (Associate degree, Bachelor of Master).

Met de inventarisatie wordt beoogd om 1) een beeld te geven aan toekomstige studenten,  onderwijsinstellingen, werkgevers en professionals die in de praktijk werkzaam zijn  van verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen en 2) bij te dragen aan het opleiden van meer mensen voor de arbeidsmarkt voor professionals, onderzoekers en docenten.

Een cybersecurity opleiding kan een eigen CROHO-nummer hebben, maar ook mogelijk is dat cybersecurity onderwijsactiviteiten gezamenlijk kunnen resulteren in een erkende titel in een cybersecurity opleiding dat onder een CROHO-nummer valt waaronder meerdere opleidingen kunnen behoren.

De cybersecurity onderwijsactiviteiten zijn gegroepeerd in vijf categorieën:

  • Organisatie
  • Mens & Gedrag
  • Techniek
  • Keuzeruimte
  • Stage + competenties

 

Per opleiding is in een taartdiagram weergegeven de studielast van de vijf categorieën, uitgedrukt in percentage van de nominale studielast

 

Van elke opleiding is het profiel te downloaden met gegevens over de instelling, de opleiding, typering van de opleiding en de verdeling van de studielast per onderwerp van de vijf benoemde categorieën.