dcypher.nl

U bent hier

Organisatie

Interdepartementaal directeuren overleg dcypher (Idod)
Het Interdepartementaal directeuren overleg dcypher houdt toezicht op uitvoering van de missie en adequate uitvoering van de beschikking. In dit overleg zijn de vier initiatiefnemers van dcypher vertegenwoordigd.

  • Directeur Cyber Security en plaatsvervangend NCTV (J&V)
  • Directeur Regeldruk en ICT-beleid (EZK)
  • Directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (OCW)
  • Directeur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO-ENW)

 


Arian Steenbruggen (NWO), Feite Hofman (OCW), Patricia Zorko (VenJ), Oscar Delnooz (EZ)

Beleidsgroep interdepartementaal overleg dcypher (Bidod)
De Beleidsgroep is het collegiaal overleg waarin het beleid aangaande cybersecurity van de oprichters behalve met de directeur dcypher ook onderling wordt afgestemd. Activiteitenplannen worden op hoofdlijnen aan de Beleidsgroep ter instemming voorgelegd. De Beleidsgroep stelt waar nodig en mogelijk personeel aan het platform ter beschikking en adviseert het Idod. De beleidsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen op het niveau van leidinggevende:

  • Hoofd Afdeling Cyber Security Beleid van de Directie Cyber Security (J&V)
  • Senior Beleidsadviseur Cyber Security van de Directie Regeldruk ICT-Beleid (EZK)
  • Dossierhouder Cyber Security van de Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering (OCW)
  • Hoofd Wiskunde & Informatica (NWO-ENW)

 

Adviesraad
De Adviesraad is een afspiegeling van het brede cyber security veld (PPS). Onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid zijn daarin vertegenwoordigd.
De Adviesraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeur van dcypher en zo nodig (via de directeur) ook de initiatiefnemers

 

Adviesraad (Michel van Eeten, Paul de Jager en Sandro Etalle ontbreken op de foto)
Klik hier voor een overzicht van de adviesraadleden 

 
De Organisatie
De uitvoering van de taken van dcypher ligt in handen van het dcypher bureau. Het bureau ondersteunt de directeur in de uitvoering van de missie en het meerjaren beleidsplan. Het bureau bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil. Activiteiten en taken uit vastgestelde jaarplannen worden veelal op projectbasis in teams van wisselende samenstelling uitgevoerd.
 
Flexibel team Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016