dcypher.nl

U bent hier

Over ons

dcypher verenigt onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren

Visie

Nederland positioneert zich als een land dat, op het terrein van cybersecurity, excellente wetenschap bedrijft, uitstekend (hoger) onderwijs biedt, door onderzoek verkregen (academische) kennis en kunde ten goede laat komen aan het innovatief vermogen van de publieke - en private sector en aan deze sectoren uitstekende hoogopgeleide professionals aflevert.

Missie

dcypher zorgt voor (bottom-up) agendering en co√∂rdinatie van (wetenschappelijk en praktijk gericht) cybersecurity onderzoek en - hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat onderzoeks- en onderwijsagenda’s tot stand komen na brede raadpleging van het veld (kennis-en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden).

 

 

Het voormalige ICT Innovatieplatform Veilig Verbonden (IIP-VV), een publiek-private samenwerkingsverband dat zich vooral richtte op de agendering van het onderzoek naar security en privacy, is volledig opgenomen in dcypher.