dcypher.nl

U bent hier

Over ons

dcypher verenigt onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren

Visie

Nederland positioneert zich als een land dat, op het terrein van cybersecurity, excellente wetenschap bedrijft, uitstekend (hoger) onderwijs biedt, door onderzoek verkregen (academische) kennis en kunde ten goede laat komen aan het innovatief vermogen van de publieke - en private sector en aan deze sectoren uitstekende hoogopgeleide professionals aflevert.

Missie

dcypher zorgt voor (bottom-up) agendering en co√∂rdinatie van (wetenschappelijk en praktijk gericht) cybersecurity onderzoek en - hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat onderzoeks- en onderwijsagenda’s tot stand komen na brede raadpleging van het veld (kennis-en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden).

Oprichters

Het dutch cybersecurity platform for higher education and research is opgericht door de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken & Klimaatbeleid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. dcypher is het antwoord op de doelstelling uit de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2): “Nederland beschikt over voldoende cyber security kennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cyber security doelstellingen te halen”. 


 

  •