dcypher.nl

U bent hier

Privacy Verklaring

NWO|dcypher verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens voor het verzenden van een nieuwsbrief of het dcypher magazine (mits u zich hiervoor heeft aangemeld) en om u te kunnen contacteren als dat nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

NWO|dcypher verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NWO|dcypher blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dcypher.nl. NWO|dcypher zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

NWO|dcypher neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dcypher.nl.

NWO|dcypher maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken die gebruikt worden voor het verbeteren van de website, maar de cookies zijn niet terug te voeren op persoonsniveau. Voor meer informatie hierover, zie ons cookiebeleid.