dcypher.nl

U bent hier

Resultaten

* Hieronder belangrijkste resultaten van het ICT Informatieplatform Veilig Verbonden, dat volledig is opgegaan in dcypher.

2017

2016

 • dcypher cybersecurity hoogtepunten 2016 (beeldverslag)
 • December 2016: iPoort
 • Oktober 2016: Seaside MatchMaking Cybersecurity SMMCS
 • Augustus 2016: National Cyber Security Summer School NCS3
 • April 2016: Launch dcypher at NCSC One conference
 • Maart 2016: Track Cybersecurity op ICT.OPEN inclusief DCSRA2016
 • Januari 2016: Ronde tafel HBO onderwijs
   

2015

 • IIPVV cybersecurity hoogtepunten 2015 (beeldverslag)
 • November 2015: Second NCSRA Symposium
 • Juli 2015: Ronde tafel hoger onderwijs
 • April 2015: GCCS (inter)nationale agendering PPS cybersecurity
 • April 2015: bijdragen aan NCSC One en Innovationroom HSD
 • April 2015: Nieuwspoort/iPoort Ethisch Hacken
 • Maart 2015: Eerste Ductch Cyber Security Research Award @ICT.OPEN
 • Maart 2015: Ronde tafel multidisciplinair onderzoek

 

2014 

 • IIPVV cybersecurity hoogtepunten 2014 (beeldverslag)
 • November 2014: Overhandiging Inrichtingsplan Nieuw platform Cyber Security Research and Education
 • Oktober 2014: Aftrap Alert Online campagne bij NWO (met minister Opstelten)
 • Juni 2014: Eerste Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) Symposium  

 

2013

 • November 2013: Advisering NWO, AgNL in voorbereiding matchmaking MatchMaking CyberSecurity in de aanloop naar de tweede ronde Cyber Security Onderzoek
 • November 2013: Nieuwspoort/iPoort Cyber Security Onderzoek & Beleid
 • November 2013: Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) II
 • Juli/Augustus 2013: Workshops Veldraadpleging concept NCSRA II

 

2012

 • October 2012: bijdrage aan ICTDelta en ICT.open, samen met STW uitbrengen van een boekwerk over Sentinels en de programma website
 • Mei 2012: Advisering NWO bij de totstandkoming van een call voor proposals Cyber Security Research
 • Mei 2012: Advisering NWO, AgNL in voorbereiding matchmaking (22 mei) in de aanloop naar een eerste tender voor een onderzoeksprogramma afgeleid van de NCSRA waaraan een achtste (defensie) thema is toegevoegd.
 • April 2012: opzetten van een (gesloten en inmiddels zeer populair) LinkedIn platform voor onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers in het security domein.
 • Maart 2012: Besluit NWO, V&J, EL&I, BZK tot het geven van een impuls aan het Cyber Security onderzoek (zie persbericht)
 • Februari 2012: Bijdrage aan de expertmeeting met programma managers van het Department of Homeland Security (DHS) in Washington DC (zie persbericht)

 

2011

 • Najaar 2011: Deelname aan de roadmap teams security (HTSM topsector) en ICT (topsector doorsnijdend)
 • Juli 2011 – februari 2012: Serie workshops en bijeenkomsten ter vaststelling van behoeften bij bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgaande van de zeven thema’s uit de NCSRA, resulterend in een groot aantal Letters of Intent ter ondersteuning van de NCSRA.
  • - Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSRC)
  • - Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
  • - Nationale Politie
  • - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
  • - Cyber-TEC/ENCS
  • - ICT~Office
  • - CIO Platform Nederland
 • November 2011: Presentatie van de agenda tijdens ICTDelta 2011 (Den Haag), zie presentatie ICTDelta (11i-NROI-058) Bijdragen aan ICTDelta edities (2007: 22, 23 mei, 2008: 8 mei, 2009: 12 mei, 2010: 18 maart, 2011: 16 november)
 • November 2011: Sentinels presentaties/posters tijdens ICT-Open (Veldhoven).
 • Juni 2011: Verschijning van de National Cyber Security Research Agenda (NCSRA), en aanbieding van de agenda aan de Cyber Security Raad (CSR).

 

2010

 • Maart 2010: Bijdragen aan ICTDelta 2010
 • Begin 2010: Goedgekeurd plan voor de ontwikkeling van een meerjaren innovatieprogramma Voedselveiligheid (met twee gehonoreerde projecten ‘Eierenclassificatie’ en ‘Mijn vitamine’)

 

2009

 • Eind 2009: Deelname door IIP-voorzitter aan RISEPTIS-werkgroep, en daaruit voortkomend het PPP “Trust in Digital Life”, kick-off december 2009
 • Oktober 2009: Ontwikkelen van TIN (Trusted Internet) voorstel, COMMIT-projecten 14, 15, indiening op 1 oktober 2009
 • September 2009: Indiening CA ETISC in kader van FP7 met 8 landen, Coordination Action voorstel "ETISC: European Transnational Information Security Cooperation" ingediend bij Call 5 of the IST program om de samenwerking met Europese security partners van het IIP te versterken.
 • Mei 2009: Bijdragen aan ICTDelta 2009

 

2008

 • December 2008: Sentinels call, deadline 16 december 2008, met een hoge bedrijfsparticipatie dankzij beleidswijziging met direct geld naar bedrijven
 • Mei 2008: Bijdragen aan ICTDelta 2008

 

2007

 • December 2007: Erkenning IIP na indiening projectplan door ICTRegie
 • Mei 2007: Bijdragen aan ICTDelta 2007
 • Mei 2007: Publicatie SRA (met 7 onderzoeksgebieden)