dcypher.nl

U bent hier

Veilige digitale overheidsdienst voor slimme burgers

25 juni 2018

25-06-2018 18:00- 21:00

Locatie: Den Haag, Muzenstraat 120 - te gast bij PBLQ (Verbindersplein)
2018 staat in het teken van “Smart Humanity”. 
De SIG IT & Overheid agendeert daarom het thema: 
 
Hoe bieden we de slimme burger een veilige digitale overheidsdienst?

“Smart Humanity” impliceert dat de mens slimmer wordt en slimmer omgaat met alle innovaties. De burger wordt echter “overvallen” door de technologie en lijkt onvoldoende voorbereid op de mogelijk negatieve effecten, met name rondom de beveiliging van vertrouwelijke gegevens. Daarbij is er vanuit de technisch gedreven ontwikkelingen en dito bedrijven onvoldoende oog voor de op deze manier onwetende burger. 
De overheid heeft een belangrijke verantwoording om niet alleen een solide infrastructuur te bieden maar ook om veilige toegang en gebruiksmogelijkheden te bieden aan alle burgers. 
Tegelijk bestaat er een gezond wantrouwen rond het uitwisselen van gegevens, de privacy staat hoog op de agenda. Los van wetgeving (AVG, GDPR) en richtlijnen (BIR, BIG, enz.) zal de overheid in haar digitale dienstverlening de nodige maatregelen moeten treffen.
Als KNVI en SIG Overheid agenderen we de noodzaak om als IT professional de verantwoordelijkheid op te pakken om te zorgen dat de burger mee kan komen.

Met andere woorden: hoe kunnen overheden op een veilige manier digitale diensten aanbieden en wat is de rol van de IT professional?

  • Welke rol heeft de overheid in het verzorgen van een solide infrastructuur die voldoende waarborgen biedt voor een veilige en gebruikersvriendelijke toegang?
  • Welke rol heeft de in de publieke sector acterende IT professional om daarin te voorzien?
  • Welke oplossingen worden er in/vanuit/aan de publieke sector geboden die zich richten op het oplossen van deze vragen?
  • Welke technologische oplossingen kunnen worden gehanteerd?
  • Waarmee moeten we als IT professional rekening houden wanneer het gaat om privacy bij publieke dienstverlening?
  • Moeten we vanuit de IT professie burgers, bedrijven, bestuurders, ambtenaren beter opleiden tot “slimme” gebruikers?
  • Welke nieuwe rollen rond veiligheid, beveiliging, privacy zien we voor de IT professional binnen de overheid?

Agenda met bijdragen van IT professionals uit het domein van beveiliging

18:00   Ontvangst en kleine maaltijd
18:25   Welkom door PBLQ: Dirk-Jan Beens - PBLQ, Senior Adviseur
18:35   Introductie: Iemke Idsingh - KNVI SIG IT & Overheid, i4Urban, Smart City Academie
18:40   Informatiebeveiliging en Cybersecurity in de publieke sector: Jules Hintzbergen - CISM, CISSP – Managing Consultant Capgemini, VNG Realisatie, auteur, enz.
19:10   Eigenheid en uitwisselbaarheid: gemeentelijke samenwerking voor veilige informatie-uitwisselingen: Jan Nienhuis - CISSP - Gemeente Vlissingen,beveiligingsspecialist, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)
19:35   Pauze
19:50   ISO 27001 in de praktijk: hoe ICT professionals ‘m op scherp kunnen stellen: Eildert Karstens - certified ISO 27001 Lead Auditor (PECB) - IsoSecure
20:15   Smart Humanity? Privacy? Ethiek? Is de IT professional of de burger aan zet?: Evert-Jan Mulder - onderzoeker, adviseur, publicist – RedPlume, Digitale Transformatie Publieke Sector
20:40   Afsluiting en drankje/hapje