dcypher.nl

U bent hier

Handreiking cyber security voor smart energy, TKI Urban Energy Juli 2017
Initial position on the EU cybersecurity package ECSO Oktober 2017
Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie, VSNU Januari 2018
Digital Society Research Agenda, VSNU November 2017
Interim UK Cyber Security Science & Technology Strategy: Future-Proofing Cyber Security December 2017
Naar een veilig verbonden digitale samenleving, CSR Januari 2018
Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid, CPB Januari 2018
CSR Magazine, Speciale Uitgave, maart 2017
Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving Rathenau Instituut, februari 2017
Een nooit gelopen race Rathenau Instituut, maart 2017
Dutch Investments in ICT & Cybersecurity HCSS 2017
Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek, KNAW 2017
TNO report: Innovating in cyber security 2017
Rapport Nederland digitaal droge voeten (Herna Verhagen)
ENISA: Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU
VenJ SKIA Brochure
Netherlands Cyber Readiness at a Glance
Agenda ‘The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity’
Cybersecurity monitor CBS 2017
Cyber-OC – Scope and manifestations in EU member states
Organised Cybercrime in the Netherlands 2017
Interview Herbert Bos en Wim Hafkamp I/O Magazine december 2013
Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten (CSR)
Advies Ethische en Juridische Aspecten van Informaticaonderzoek (KNAW)
NCSRA 2014 SBIR Cybercheck Ic3dmedia
NCSRA 2014 SBIR BYOS Intrinsic ID
NCSRA 2014 SBIR CVI Coblue cybersecurity
NCSRA 2014 SBIR Cybercheck Ic3dmedia
NCSRA 2014 SBIR Cyberscan DIGINT
NCSRA 2014 SBIR Mobiele app identiteit InnoValor
NCSRA 2014 SBIR VCS ZiuZ
Rapport Dutch Investments in ICT & Cybersecurity (HCSS)
Een nooit gelopen race-Rathenau Instituut
Opwaarderen Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving Rathenau Instituut
Cybersecurity in the European Digital Single Market (EU SAM)
Norforsk Summary NL project
PRICE: Using process tracing to improve household IoT users’ privacy decisions
PRICE: Using process tracing to improve household IoT users’ privacy decisions NL
PRICE: Mapping Privacy and Surveillance Dynamics in Emerging Mobile Ecosystems
PRICE: Mapping Privacy and Surveillance Dynamics in Emerging Mobile Ecosystems NL
PRICE: Faster and Stronger Onion Routing (FASOR)
PRICE: Faster and Stronger Onion Routing (FASOR) NL
PRICE: Bridging Transparency Requirements in Smartphone Ecosystems
PRICE: Bridging Transparency Requirements Smartphone Ecosystem NL
PRICE: Bridging The Gap Between Theory and Practice in Data Privacy
PRICE: Bridging The Gap Between Theory and Practice in Data Privacy NL
Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016
Chist-era 2015 User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT)
Chist-era 2015 User empowerment for Security and prIvacy in Internet of Things (USEIT)
Chist-era 2015 IDentification for the Internet Of Things (ID_IOT)

Pagina's