dcypher.nl

U bent hier

Handreiking cyber security voor smart energy, TKI Urban Energy Juli 2017
Initial position on the EU cybersecurity package ECSO Oktober 2017
Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie, VSNU Januari 2018
Digital Society Research Agenda, VSNU November 2017
Interim UK Cyber Security Science & Technology Strategy: Future-Proofing Cyber Security December 2017
Naar een veilig verbonden digitale samenleving, CSR Januari 2018
Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid, CPB Januari 2018
CSR Magazine, Speciale Uitgave, maart 2017
Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving Rathenau Instituut, februari 2017
Een nooit gelopen race Rathenau Instituut, maart 2017
Dutch Investments in ICT & Cybersecurity HCSS 2017
Ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek, KNAW 2017
TNO report: Innovating in cyber security 2017
Rapport Nederland digitaal droge voeten (Herna Verhagen)
ENISA: Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU
VenJ SKIA Brochure
Netherlands Cyber Readiness at a Glance
Agenda ‘The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity’
Cybersecurity monitor CBS 2017
Cyber-OC – Scope and manifestations in EU member states
Organised Cybercrime in the Netherlands 2017
Interview Herbert Bos en Wim Hafkamp I/O Magazine december 2013
Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten (CSR)
Advies Ethische en Juridische Aspecten van Informaticaonderzoek (KNAW)
Rapport Dutch Investments in ICT & Cybersecurity (HCSS)
Een nooit gelopen race-Rathenau Instituut
Opwaarderen Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving Rathenau Instituut
Cybersecurity in the European Digital Single Market (EU SAM)
Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016
Interview Patricia Zorko in IO magazine juli 2016
dcypher logo 75 px (png)
dcypher logo 100 px (png)
dcypher logo 2400 px (jpg)
dcypher logo 1200 px (jpg)
dcypher logo 600 px (jpg)
dcypher logo 300 px (jpg)
dcypher logo 150 px (jpg)
NSCS One 2016 Cyber Security in Data Science
NCSC One 2016 Dutch Science Agenda
DCSRA 2016 Jury report
DCSRA 2016 winner 'Protocol state fuzzing of TLS implementations'
IIPVV Cyber hoogtepunten 2015 (beeldverslag)
Interview Marleen Weulen Kranenbarg | Jaap-Henk Hoepman | Samaneh Tajalizadehkhoob Hypothese december 2015
Interview Anuradha Annaswamy | Terry Benzel | Benessa Defend IO Magazine december 2015 (EN)
KIA ICT
Interview Cees de Laat Leon Gommans IO Magazine juni 2015
IIPVV Cyber hoogtepunten 2014 (beeldverslag)
Interview Wilma van Dijk in IO Magazine september 2014
Interview Jaya Baloo in IO Magazine september 2014
Interview Michel van Eeten & Tyler Moore I/O Magazine juni 2014

Pagina's