J. (Joep) van Wijk, MSc

Policy Officer (NWO Domein ENW)

Joep van Wijk

Ik werk voor NWO Exacte Wetenschappen, binnen het Informatica team, en ben sinds 2010 als secretaris betrokken bij de financiering van publiek-privaat lange termijn onderzoek op het gebied van Cyber Security. Naast mijn werkzaamheden voor NWO ben ik ook in deeltijd betrokken bij dcypher.

Binnen dcypher ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor het creëren van synergie tussen enerzijds de mogelijkheden van onderzoeksfinanciering die NWO aanbied in haar verschillende programma’s, en anderzijds de strategische doelstellingen van dcypher. Daarnaast zal ik zowel vanuit mijn rol binnen dcypher als vanuit mijn rol binnen NWO mij inzetten voor het versterken van de gemeenschap van (jonge) Cyber Security onderzoekers, en om het contact tussen dcypher en NWO met de onderzoekers op dit gebied te versterken.

Contact: j.vanwijk@nwo.nl