dcypher magazine aanmeldformulier

Het dcypher Magazine is een jaarlijkse gratis uitgave van dcypher met als doel kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. Het blad is Nederlandstalig en bestemd voor onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers. Je kunt je hieronder aanmelden om het dcypher Magazine gratis te ontvangen. 

Organisatie
Onderafdeling
Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Titulatuur
Achternaam
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens zoals omschreven in de  Privacyverklaring.
Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda