Presentatie NCSRA-II in Nieuwspoort

5 november 2013

Op maandag 4 november 2013 vond er een levendig debat plaats tijdens een drukbezochte NieuwsPoort bijeenkomst georganiseerd door iPoort, met als onderwerp “Cyber Security Onderzoek en Beleid” en als ondertitel: “Maakt de politiek zich zorgen over Cyber Security? Het onderwerp van het debat was de vraag “Hoe belangrijk is wetenschappelijk onderzoek voor cybersecurity?

Aanleiding

De aanleiding voor het debat was de overhandiging van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) II  aan Mark Dierikx, Directeur-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging door Dick Brandt, voorzitter van het ICT Innovatieplatform Veilig Verbonden (IIPVV). In zijn dankwoord, dat mede namens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek werd gehouden, noemde de heer Dierikx de agenda een zeer compleet document en een goede basis voor subsidie rondes voor korte termijn research en development, waar marktpartijen het initiatief nemen en lange termijn onderzoek, waar de wetenschap het voortouw neemt. Aan het debat werd deelgenomen door een panel, bestaande uit vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap en een tweetal financiers van binnen de kaders van de agenda uit te voeren onderzoek.

Overhandiging NCSRA Dick Brandt aan Mark Dierikx

De overhandiging van de NCSRA-II maakt onderdeel uit van campagne Alert-Online, waarin de overheid het belang van een Cyber Security onder de aandacht brengt. De onderzoekagenda en de thema’s, die in de NCSRA-II centraal worden gesteld, sluiten aan bij de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) en het topsectorenbeleid van de overheid. De uitvoering van de NCSRA-II geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de NCSS2: “Nederland beschikt over voldoende cybersecurity kennis en kunde en investeert in ICT innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te behalen.”  De NCSS2 is onlangs, aan het begin van de Alert-Online campagne door Minister Opstelten, gelanceerd. De NCSRA-II is een update van de NCSRA uit 2011, geschreven door Prof.dr.ir. Herbert Bos (VU), Prof. dr. Sandro Etalle (TUe), Ir. Frank Fransen (TNO) en Dr.ir. Erik Poll (RU) en gestoeld op de ervaringen uit de eerste tender Cyber Security en veldraadplegingen met deskundigen uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Debat

Uit het debat “Hoe belangrijk is wetenschappelijk onderzoek voor cybersecurity?” onder leiding van prof. dr. Bart Jacobs met panelleden en de zaal, kwam onder meer het volgende aan de orde: Fox-IT zou best meer gepromoveerden in dienst nemen. De Rabobank wil meer onderzoek naar daders en slachtoffers en constateert dat cybercriminelen veelal niet zijn gepromoveerd. De PvdA ziet graag ethische hackers toetreden tot onderzoeksconsortia. D66 gelooft dat democratische controle zowel cybercriminaliteit van buiten als van binnen kan indammen. En VenJ meent dat de nieuwe strategie volop kansen biedt voor de invulling van de NCSRA en NWO stelt kwaliteit van onderzoeksvoorstellen en bundeling van krachten voorop.

v.l.n.r. Menno van der Marel (Fox-IT), Wil van Gemert (NCSC, VenJ), Louis Vertegaal (NWO), en Marietje Schaake (D66), Bart Jacobs (Debatleider), Wim Hafkamp (RABO), Frans Leeuw (WODC), Astrid Oosenbrug (PvdA), Sandro Etalle (TUe) 

Cruciaal

Alle partijen onderschrijven dat a) investeren in wetenschappelijk onderzoek voor een veilig digitaal Nederland cruciaal is voor onze samenleving, dat b) Cyber Security onderdeel uit moet maken van boardroom overleg bij bedrijven en de overheden en dat c) investeren in Cyber Security enorme economische kansen biedt voor de BV Nederland.

Voor informatie kunt u contact opnemen met drs. Jan Piet Barthel, Coördinator Cyber Security NWO en IIP-VV.
Kijk naar de fotopresentatie (pdf 2,3 MB)
 

Schrijvers en coördinatoren van de NCSRA-II: v.l.n.r. Sandro Etalle, Jan Piet Barthel, Erik Poll, Frank Franssen, Dick Brandt
*Herbert Bos ontbreekt op deze foto.

 

IIPVV het Nederlandse ICT-Innovatieplatform (IIP) Security & Privacy “Veilig Verbonden” verenigt onderzoekers uit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid in Nederland op het terrein van de ICT-veiligheid en privacy.
iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het perscentrum naast de Tweede Kamer. Nieuwspoort omvat vele 'thema' poorten, vooral opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen.
 

Alle foto's op deze pagina zijn van Sjoerd van der Hucht.