Noodplan voor Nederlandse kennis van cyberveiligheid

8 november 2017

Nederland blijft flink achter in kennis op het gebied van cyberveiligheid. Overheden van buurlanden hebben dit jaar flink geïnvesteerd in de academische capaciteit op dit gebied. Drie hoogleraren waarschuwen er dan ook voor dat kennis kan weglekken naar omliggende landen en publiceerden een noodplan om de kennispositie van Nederland te redden.

Budgetten kleiner

De hoogleraren zagen Duitsland afgelopen jaar een centrum voor cyberveiligheid opzetten waar jaarlijks voor 50 miljoen euro aan vaste financiering wordt uitgegeven. Ze beschrijven in het noodplan hun verbazing over een gebrek aan Nederlandse investeringen. "Wat doet Nederland? Het korte antwoord: nagenoeg niets. Al sinds 2014 is er geen nationale cybersecurity call for proposals van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek meer geweest. De afgelopen jaren is de investering in cyberveiligheidsonderzoek steeds verder teruggelopen, tot ongeveer 1 miljoen euro per jaar." 
De hoogleraren zien in het buitenland diverse initiatieven. Deze zorgen er mogelijk voor dat in Nederland een kennis verloren gaat, omdat er in andere landen nieuw hoogopgeleid personeel nodig is, dat geworven wordt onder medewerkers van Nederlandse universiteiten.

Kennispositie strategisch belangrijk

Van de 26 miljoen euro die in de miljoenennota is uitgetrokken gaat er niets naar de academische wereld, en hoeveel van de extra 66 miljoen van het regeerakkoord er naar onderzoek gaat is nog niet bekend. Een goede eigen kennispositie is volgens de hoogleraren van strategisch belang, want de capaciteit om zelf nieuwe generatieve cyberveiligheidsexperts op te leiden is nodig om een autonome belangenafweging kunnen te maken.

6 miljoen euro per jaar nodig

De hoogleraren doen in hun noodplan enkele voorstellen om de kennispositie van Nederland op gebied van cyberveiligheid te behouden. Om deze uit te kunnen voeren is een fonds van 60 miljoen euro nodig voor een periode van 10 jaar. De voorstellen behelzen onder andere een competitie van promotietrajecten en postdocs voor onderzoekers in tijdelijke dienst en een gerichte ondersteuning van vaste staf, zoals assistent hoogleraren, om sterke onderzoeksgroepen te bouwen. Ook moet er een 'pool' van cybersveiligheidsexperts komen om academische en operationele kennis te laten circuleren tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

Lees het volledige document van het noodplan hier.
 

https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/noodplan-voor-nederlandse-kennis-van-cyberveiligheid