Nu open: call wetenschappelijk onderzoek SIDNfonds

5 december 2016

Vanaf 2017 ondersteunt SIDN fonds ook wetenschappelijk onderzoek. De eerste call voor wetenschappelijk onderzoek opent vandaag met als deadline 17 januari 2017.

Ben je als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling (universiteit of HBO) of wil je samen met een kennisinstelling een onderzoek opzetten met impact op onze doelstellingen?
Dien dan voor 17 januari je voorstel in.

Het doel van deze wetenschappelijke call is onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het licht van de doelstellingen van SIDN fonds te stimuleren. Het fonds wil onderzoeksprojecten ondersteunen waarbij wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld die bijdraagt aan het versterken van het internet en het verstevigen van de positie van eindgebruikers. Hierbij hechten we grote  waarde aan multidisciplinariteit en de valorisatie en benutting van wetenschappelijke kennis. Daarom wordt naast wetenschappelijke kwaliteit ook gekeken naar de verwachte maatschappelijke bruikbaarheid en impact van het wetenschappelijke onderzoek.

Meer informatie over de aanvraagprocedure en criteria.