NWO Cyber Security Call op 6-12-2013 geopend

2 december 2013

De NWO Cyber Security Call voor proposals wordt op 6 december 2013 formeel opengesteld. Ten opzichte van de eerder verstrekte call tekst is de tekst met betrekking tot de Letter of Intent (LoI) aangepast. Deze aanpassing beoogt de bedoeling achter de LoI te verhelderen.

De LoI is een intentie die NWO al in een vroeg stadium inzicht geeft in het soort projectvoorstel en het soort consortium. Beide elementen zijn een indicatie of het tot een passend en gedragen voorstel zal kunnen komen. Met de ontvangst van LoI’s kan NWO in een eerder stadium een beoordelingscommissie samenstellen en (externe) referenten zoeken, en zelfs adviseren in de uiteindelijke consortiumvorming. De oorspronkelijke tekst kon als te dwingend worden gelezen.

Verder is het nu zo dat de LoI niet via Iris maar als gewone e-mail (naar nwo-cs@nwo.nl) moet worden ingediend.
 

De precieze eisen, die aan de LoI gesteld zijn, zijn in de call tekst te vinden. Klik hier voor de tekst NWO Cyber Security Call voor proposals