NWO Cybersecurity call updates

7 april 2020

Twee cybersecurity call for proposals ondervinden vertraging. NWO heeft namelijk richtlijnen opgesteld voor lopende, nieuwe en complexe calls vanwege de intelligente lockdown tot 28 april 2020 i.v.m. Corona.

Voor de geplande Encryption call, geïnitieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, betekent dit een uitstel van de opening tot na 1 juli 2020. Een precieze datum voor de opening en de sluiting is nog niet bekend.

De interdepartementale NWO - NWA call, Governance and Encryption, is een zogenoemde complexe call. De aangepaste richtlijnen voor het primair proces van NWO geven aan dat complexe calls momenteel gepauzeerd worden. Concreet betekent dit dat er gekeken wordt of de deadline van 16 juni 2020 haalbaar is of nog aangepast wordt om alle aanvragers dezelfde kansen te bieden.