NWO en NCSC geven invulling aan NL-VS samenwerking

3 december 2012

De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten Rudolph Bekink en minister Janet Napolitano van Homeland Security ondertekenden op 29 november een verdrag om onderzoek op het gebied van cyber security tussen beide landen te vergemakkelijken en te versterken. In Nederland is het gebied Exacte Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) nauw betrokken bij de invulling van het verdrag. Dit moet uiteindelijk zorgen voor onderzoeksprojecten op dit onderwerp.

Amerika en Nederland bezitten al een nauwe relatie op het gebied van civiele veiligheid. Met dit verdrag kunnen de onderzoekers nog beter profiteren van elkaars kennis en elkaar zo versterken op het terrein van de cyber security. Het document bevat afspraken over onder andere de voorwaarden waarop projecten worden gestart, de financiering, en de publicatie en gebruik van de onderzoeksresultaten. Concrete projecten vinden pas plaats als beide partijen hebben ingestemd met een onderzoeksvoorstel.

De afspraken zorgen dat de onderzoekers makkelijker kunnen gaan samenwerken in diverse werkvormen. Zo wil het Department of Homeland Security (DHS) graag meewerken aan een project van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het terrein van Digital Forensics.

Een andere werkvorm bestaat uit een Nederlandse en een Amerikaanse onderzoeker die op een onderwerp nauw samenwerken, het zogenaamde Partnership Research. Een aantal mogelijke onderwerpen is al aangedragen zoals: malware op smartphones of bescherming van kritische infrastructuren. Gekeken wordt ook of de projecten een brug kunnen slaan tussen het nieuwe nationale cyber security programma en het lopende programma in de VS.

Voortraject

Het verdrag komt voort uit de in februari getekend intentieverklaring. Deze werd ondertekend door de Nederlandse minister Opstelten (V&J) en zijn Amerikaanse ambtgenoot Napolitano (Homeland Security). NWO en het ministerie van Veiligheid & Justitie bogen zich, in samenspraak met het onderzoeksveld, vervolgens over de verdere uitwerking van mogelijke trans-Atlantische onderzoeksthema’s. NWO EW werkt samen met het NCSC om invulling te geven aan het verdrag.

Meer informatie
The Netherlands Embassy in Washington, D.C. United States
http://dc.the-netherlands.org/news/2012/november/dhs-agreement.html

Nieuwsbericht Ministerie van Veiligheid & Justitie
https://www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/nederland-en-verenigde-staten-gaan-samenwerking-aan.html