NWO Open Competitie ENW - XS

18 juni 2019

De NWO Open Competitie ENW - XS biedt de mogelijkheid om vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en wat telt, is dat elk resultaat (positief of negatief) de wetenschap vooruit helpt. NWO heeft op meerdere plaatsen aangegeven op zoek te zijn naar vernieuwende methodes van beoordelen. ENW - XS is uitdrukkelijk een pilot en geen reguliere NWO procedure.

Waarvoor?
Het ENW-domein wil met een nieuw onderdeel binnen de ENW Open Competitie nieuwsgierigheid bevorderen door het ondersteunen van nieuwe ideeën in kansrijke en zeer risicovolle projecten: ENW - XS voorstellen zijn grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het gaat bij ENW - XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee.

Meer informatie

Onderzoeksideeën die gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging vallen niet onder ENW – XS maar kunt u indienen bij de NWA-Ideeëngenerator call.