OESO spreekt beginselen inzake kunstmatige intelligentie af

7 juni 2019

De OESO (OECD) heeft een set van Principles on Artificial Intelligence (AI) aangenomen, de eerste internationale normen voor het verantwoord beheer van betrouwbare AI. De OESO-beginselen omvatten concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid en overheidsstrategieën. Op het OECD Forum 2019 werd doorgepraat over de manier waarop de principes kunnen worden toegepast en overal op de wereld ingang kunnen vinden. Een artikel van The Hill zet uiteen waarom het belangrijk is om aan deze principes aandacht te schenken. Het World Economic Forum heeft intussen een AI Council opgericht die mondiale regels voor AI gaat opstellen, meldt MIT Technology Review. Opvallend genoeg heeft China vorige week eigen principes voor AI gepresenteerd. De Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI) vertaalde ze in het Engels. Wederom een artikel van MIT Technology Review vraagt zich af waarom de Chinezen zich nu opeens druk maken over ethiek.


Nieuwsbericht OESO
Rapport OECD Principles on Artificial Intelligence (pdf)
Webcast OECD Forum 2019
Artikel The Hill
Artikel MIT Technology Review – 1
Beijing AI Principles – BAAI
Artikel MIT Technology Review – 2