OM haalt doelstelling aanpak cybercrime niet

9 mei 2017

Het Openbaar Ministerie (OM) is er niet in geslaagd om in 2016 de doelstelling voor de aanpak van cybercrime te halen. Het parket wilde 190 zaken in behandeling nemen, maar bleef als gevolg van een gebrek aan kennis en capaciteit steken op 171. Volgens het parket is er nog een inhaalslag te maken.

Dat blijkt uit het Jaarbericht 2016, waarin het OM openheid geeft over de aanpak van criminaliteit. Hoewel het aantal van 171 cybercrime-zaken hoger ligt dan de 124 zaken in 2015, haalt het OM de doelstelling zoals vastgelegd in de Veiligheidsagenda niet.

Volgens het OM komt dat doordat de politie en het OM nog bezig zijn met een inhaalslag. Op dit moment hebben ze onvoldoende kennis en capaciteit om reguliere cybercrime-zaken aan te pakken. Overigens haalt het OM de norm voor de aanpak van 'complexe cybercrime-zaken' wel; met 34 complexe cybercrime-onderzoeken is de in de Veiligheidsagenda vastgestelde norm van dertig zaken ruimschoots bereikt. 

Toch ligt de uitdaging bij reguliere zaken. Het OM: 'Om een veilig digitaal domein te creëren en effectief tegen cybercrime op te treden, is een zichtbare, integrale en toekomstgerichte aanpak nodig die voortbouwt en innoveert op basis van de lessen die uit de aanpak van cybercrime worden geleerd.' Het OM wijst erop dat de bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit een nauwe samenwerking vraagt tussen publieke en private partijen en de wetenschap. Het parket neemt dat ook deel in publiek- private samenwerkingen zoals de Cyber Security Raad (CSR), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Electronic Crimes Task Force (ECTF).

Europol, FBI
In het Jaarbericht 2016 komt een aantal grote zaken aan bod. Zoals het oprollen van het Pretty Good Privacy-netwerk waarmee de Nederlandse politie en het OM toegang kregen tot 3,6 miljoen versleutelde berichten binnen de georganiseerde misdaad. Met het ontsleutelen van die informatie kwam bewijsmateriaal beschikbaar voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken naar liquidaties, gewapende overvallen, drugshandel, witwaspraktijken, liquidatiepogingen en andere georganiseerde criminaliteit. De gegevens zijn afkomstig van computerservers in Canada die op 19 april 2016 werden neergehaald en gekopieerd op verzoek van het Landelijk Parket.

Een andere zaak die wordt genoemd is het neerhalen van het Avalanchebotnet. Dat in november 2016 ontmantelde netwerk bestond uit 500.000 geïnfecteerde computers die wereldwijd gebruikt zijn om meer dan twintig soorten malware en ransomware voor banken te verspreiden. De ontmanteling was het resultaat van een samenwerking tussen onder meer Europol, Eurojust, FBI en de Duitse politie. 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6015941/250449/om-haalt-doelstelling-aanpak-cybercrime-niet.html