Onderhandelingen Digital Europe Programme in eindfase

5 december 2019

In het kader van de volgende langetermijnbegroting (MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Digital Europe Programma (DEP). Hiermee wil ze de digitale transformatie van Europa stimuleren. Het voorziene budget is 9,1 miljard euro. Op een bijeenkomst van de Club of Associated Research Organisations (CLORA) gaf Yves Paindaveine, hoofd van de sector Digitising European Industry van de Europese Commissie, een uitleg over de stand van zaken van het programma. Het Europees Parlement (EP) publiceerde een ‘spoorboekje’ voor de afronding van het programma.

Presentatie Paindaveine – EC (pdf)
Publicatie EP