Onderhandelingen EU Cyber Security Act afgerond

4 januari 2019

Medio december is er politiek akkoord bereikt over de EU Cyber Security Act (CSA), die is gepresenteerd als onderdeel van het cybersecurity pakket van de Europese Commissie uit september 2017. De CSA regelt een permanent mandaat voor ENISA en een EU-kader voor de certificering van cybersecurity producten, processen en diensten.

Het persbericht van de Commissie is te vinden op: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_en.htm.