Onderwijs

Een stap in de onderwijstaak van dcypher is de ontwikkeling van de Nederlandse Cybersecurity Hoger Onderwijs Agenda. Daarnaast zijn er diverse succesvolle onderwijsinitiatieven die (mede) door dcypher worden georganiseerd, waaronder de National Cyber Security Summer School (NCS3) en de Challenge the Cyber CtF-competitie. Een andere belangrijke stap betreft het in kaart brengen van educatieve activiteiten voor cyberbeveiliging in het hoger onderwijs in Nederland. De informatie  heeft betrekking op expert opleidingen en overige opleidingen in het bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs die trainen voor de graden Associate degree, Bachelor and Master. Meer achtergrondinformatie is hier te vinden. 

Bekijk de landkaart met het Nederlands cybersecurity hoger onderwijs

Landkaart

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda