Onderwijs

education

Een stap in de onderwijstaak van dcypher is de ontwikkeling van de Nederlandse Cybersecurity Hoger Onderwijs Agenda. Een andere belangrijke stap betreft het in kaart brengen van educatieve activiteiten voor cyberbeveiliging in het hoger onderwijs in Nederland.

Overzicht

Context
De informatie in deze sectie heeft betrekking op expert opleidingen en overige opleidingen in het bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs die trainen voor de graden Associate degree, Bachelor and Master. Meer informatie de tot standkoming is hier te vinden.

Initiatieven
Tevens zijn er verschillende succesvolle inititatieven op onderwijsgebied die (mede) door dcypher worden georganiseerd waaronder de National Cyber Security Summer School (NCS3) en de Capture the Flag-competitie Challenge the Cyber.

Foto gemaakt tijdens NCS3 2018 door Sjoerd van der Hucht