Onderwijs

education

Een stap in de onderwijstaak van dcypher betreft het in kaart brengen van educatieve activiteiten voor cyberbeveiliging in het hoger onderwijs in Nederland. De informatie in deze sectie is alleen in het Nederlands en heeft betrekking op expert opleidingen in het bekostigd en niet-bekostigd hoger onderwijs die trainen voor de graden Associate degree, Bachelor and Master. Meer informatie de tot standkoming is hier te vinden.

Een andere belangrijke stap is de ontwikkeling van een Nederlandse Cybersecurity Hoger Onderwijs Agenda. Tevens zijn er verschillende succesvolle inititatieven op onderwijsgebied die (mede) door dcypher worden georganiseerd waaronder de National Cyber Security Summer School (NCS3) en de Capture the Flag-competitie Challenge the Cyber.

Foto gemaakt tijdens NCS3 2018 door Sjoerd van der Hucht