Onderwijs

Education.png

dcypher heeft een eerste stap gezet in de onderwijstaak om de onderwijsactiviteiten voor cybersecurity in het hoger onderwijs in Nederland in kaart te brengen. Het doel van de inventarisatie is om dié onderwijsactiviteiten voor cybersecurity te identificeren die relevant zijn voor afgestudeerden om met substantiële kennis en vaardigheden van cybersecurity een goede start te kunnen maken op de arbeidsmarkt als cybersecurity professional met een door de Nederlandse overheid erkende titel, in dit geval Master (MSc) of Bachelor (BSc). Met de inventarisatie wordt beoogd om:

  • een beeld te geven aan toekomstige studenten,  onderwijsinstellingen, werkgevers en professionals die in de praktijk werkzaam zijn  van verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen en
  • bij te dragen aan het opleiden van meer mensen voor de arbeidsmarkt voor professionals, onderzoekers en docenten.

Klik hier voor meer informatie over de inventarisatie.

Zomerschool
Een andere onderwijsactiviteit van dcypher is de organisatie van de National Cyber Security Summer School, NCS3.

Foto gemaakt tijdens de opening van NCS3 2017 door Sjoerd van der Hucht.