Onderwijs heeft hoge prioriteit bij nieuwe voorzitter Europese Commissie

26 augustus 2019

Op 16 juli werd Ursula von der Leyen benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Zij ontvouwde zes ambities, waarbij onderwijs en onderzoek, klimaatbeleid en digitalisering belangrijke onderwerpen zijn. Een concrete belofte deed ze over wetgeving voor een gecoördineerde Europese benadering van de menselijke en ethische implicaties van kunstmatige intelligentie (AI), meldt Politico. Die wil ze binnen 100 dagen presenteren nadat ze begint met haar baan. Artikels van de Vlaamse organisaties Vleva en Agoria zetten uiteen welke digitale ambities Von der Leyen heeft. Een artikel van Neth-ER gaat over de belangrijkste voornemens voor het onderwijs- en onderzoeksveld. Een tweede artikel van dit medium maakt melding van een brief van het Nederlandse kennisveld aan Von der Leyen. Hierin pleiten ze ervoor dat kennis een grotere rol gaat spelen op alle beleidsterreinen van de EU. Er zou nog sterker moeten worden ingezet op excellente wetenschap met grote impact op de maatschappij en op levenlang onderwijs en training.

Ambitiedocument Von der Leyen (pdf)
Artikel Politico
Artikel Vleva
Artikel Agoria
Artikel Neth-ER – 1
Artikel Neth-ER – 2