Onderwijskoepels willen samen innovatiekracht en kwaliteit versterken

1 april 2019

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad hebben een gezamenlijke ontwikkelagenda gemaakt voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Hiermee willen ze de innovatiekracht en de kwaliteit van het onderwijs vergroten. Een artikel van ScienceGuide beschrijft een voorbeeld van het versterken van de verbinding onderwijs en onderzoek: transformatief leren in het hoger onderwijs. Daarbij worden ervaringen uit de praktijk voortdurend geïntegreerd in het onderwijs, waarna de kennis zich via het onderwijs weer verspreidt naar de praktijk.