Onderwijsraad: Strategische visie op hele onderwijsstelsel en langere termijn nodig

30 januari 2020

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht in reactie op de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek die minister Van Engelshoven van OCW begin december 2019 publiceerde. De raad vindt het goed dat de nieuwe strategische agenda meer waardering voor onderwijs heeft en aandacht geeft aan leven lang ontwikkelen en studentsucces. Hij plaatst wel kanttekeningen. Zo zou de overheid een duidelijke visie op de waarden en de eigen aard van hogescholen en universiteiten moeten ontwikkelen. Als input voor de Strategische Agenda heeft de AWTI in juni 2019 een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek. Op 10 februari spreekt de Tweede Kamer over de Strategische Agenda. Ter voorbereiding daarvan heeft de AWTI een factsheet opgesteld voor de vaste Kamercommissie OCW.

Advies Onderwijsraad
Advies AWTI (juni 2019)
Factsheet AWTI (pdf)