Onderzoek en onderwijspraktijk verbinden: vier randvoorwaarden voor een succesvolle verbinding

10 december 2019

Dit artikel is een versie met literatuurverwijzingen van een artikel, geplaatst in De Nieuwe Meso, december 2019. Voor de volledige uitgave van het themanummer waar dit artikel onderdeel van is, verwijzen wij u naar https://www.denieuwemeso.nl/

Maartje Kouwenberg, Jelle Kaldewaij, en Linda Sontag
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek


Inleiding

Voor de vernieuwing van het onderwijs is de bijdrage van wetenschap onmisbaar. Uit onderwijsonderzoek is inmiddels kennis over veel vraagstukken beschikbaar. We weten bijvoorbeeld het nodige over de cruciale rol die een schoolleider speelt bij onderwijsvernieuwingen. Iedere schoolleider past dergelijke bevindingen echter weer op een andere manier toe, afhankelijk van o.a. de school, het bestuur of het samenwerkingsverband waarin hij of zij werkt. Met andere woorden, de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten is sterk afhankelijk van de context. Daarom is het zo belangrijk om plekken te creëren waar onderwijsprofessionals en onderzoekers elkaar ontmoeten. Een plek waar ze op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan een onderwijsvernieuwing en onderzoek daarnaar. Van de samenwerkingsvormen tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers zijn de afgelopen jaren diverse voorbeelden te vinden: consortia van professionals en onderzoekers die zich gezamenlijk over een onderzoeksvraag buigen; werkplaatsen onderwijsonderzoek waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals een aantal jaren samen optrekken; academische opleidingsscholen waarin het samen opleiden van studenten door scholen en lerarenopleidingen gecombineerd wordt met samen onderzoeken, kennisnetwerken of leergemeenschappen, en het gebruikmaken van specifieke methodieken zoals de lesson study.

In veel van deze samenwerkingsvormen zien we elementen uit het onderzoeksproces terugkomen: vraagarticulatie, kennis(co)creatie, kennisdeling en kennisbenutting. In publicaties over deze elementen, én in publicaties over de verschillende samenwerkingsvormen komen steeds dezelfde voorwaarden terug die de verbinding tussen onderzoek en praktijk versterken en onderwijsvernieuwing mogelijk maken. In dit artikel zoomen wij in op vier succesvolle voorwaarden.

meer informatie