Onderzoek presenteren tijdens NCSA werkconferentie?

1 december 2017

In het regeerakkoord is een ambitieuze cybersecurity agenda aangekondigd, met daarin een doorontwikkeling van het cybersecuritybeleid en een update van de cybersecurity strategie. Samen met partners van het NCSC uit het publieke en private domein wil het NCSC de agenda en daaraan verbonden doelstellingen vormgeven tijdens een werkconferentie.

Tijdens de werkconferentie over de Nederlandse Cybersecurity Agenda 2018 op woensdag 13 december 2017 in Den Haag wil het NCSC onderzoekers gelegenheid geven om te vertellen over hun onderzoek (binnen de thematiek cybersecurity).

Gedurende het tijdslot tussen 15.00 en 17.00 zal er tussen de werksessies door ongeveer een uur ruimte zijn hiervoor. De precieze tijd volgt nog. De vorm waarin de presentaties kunnen worden gegeven hangt af van het aantal onderzoekers dat zich aanmeldt. Hierover hoopt het NCSC u zo spoedig mogelijk nader te informeren. Gezien de korte termijn tot aan de conferentie vragen we u uw interesse zo snel mogelijk kenbaar te maken. Als uw onderzoek in aanmerking komt bent u uiteraard ook welkom om aan de werksessies deel te nemen.

Informatie over het programma en locatie is te vinden op: https://jamdots.nl/view/336/NCSA.

Onderzoekers kunnen hun interesse kenbaar maken door via de mail te reageren (research@ncsc.nl) (svp kort vermelden waar uw onderzoek over gaat)