Onderzoeksgroepen aan hbo worden krachtiger en dat moet doorzetten

26 juni 2019

Regieorgaan SIA tracht via het SPRONG-programma het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen te versterken. Uit onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat dit lukt. Het programma draagt bij aan de versterking van lectoraten en stimuleert verdere samenwerking. Er zijn nog wel enkele verbeteringen mogelijk.

Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)
Artikel ScienceGuide