Onderzoeksprioriteiten wetenschappelijke disciplines vastgesteld in sectorbeelden

10 december 2018

De kwartiermakers hebben de sectorbeelden Bèta, Techniek en Social Sciences & Humanities (SSH) gepresenteerd. De sectorbeelden vormen de basis voor de invulling van de sectorplannen, een nieuw instrument waarvoor het ministerie van OCW 70 miljoen euro per jaar beschikbaar heeft. De sectorplannen zijn bedoeld voor uitbreiding van de onderzoekscapaciteit en het aantrekken en behouden van nieuw onderzoekstalent. Ze moeten bijdragen aan overkoepelende doelen, zoals strategische samenwerking tussen universiteiten, op de thema’s onderzoek, onderwijs en maatschappelijke doelen.

Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht VSNU
Sectorbeeld Bètawetenschappen (pdf)
Sectorbeeld SSH Samen sterker (pdf)
Sectorbeeld voor de Technische Wetenschappen (pdf)