Onderzoeksrapport Digitale Hygiëne in Nederland

10 september 2018

Digitalisering creëert over de hele wereld en dus ook binnen Nederland nieuwe kansen en mogelijkheden. Door de afhankelijkheid tussen de digitale wereld en onze reële wereld neemt ook de impact van digitale kwetsbaarheden voor ons dagelijks leven toe evenals het misbruik van deze kwetsbaarheden door cyber criminelen. Maar wat is de status van de digitale hygiëne van Nederland? Hoe kwetsbaar zijn we en wat is de impact hiervan?

GDI.Foundation heeft onderzoek verricht naar het Nederlandse digitale landschap, het Internet-of-Things (IoT) en de kwetsbaarheden in het Nederlandse digitale landschap. In juni 2018 is het onderzoek afgerond. Het voornaamste risico, zo wordt geconcludeerd, is het ontbreken van structureel inzicht over de toekomstige ontwikkelingen van IoT, de nieuwe kwetsbaarheden die het met zich meebrengt en de combinatie met reeds bestaande IT-kwetsbaarheden. De volgende punten vormen volgens het onderzoeksrapport belangrijke meerwaarde om dreigingen en de impact hiervan te beheersen:

  • het hebben van industrie standaarden, 
  • securityratings van leveranciers & producten, 
  • meetbare hardeningsguidelines en connectiviteit-eisen,
  • “Security by design” en 
  • “Privacy by design” in de levenscyclus van een product of dienst.

De Cyber Security Raad heeft eerder dit jaar gepleit voor:

“Een onafhankelijke monitor van gehackte en kwetsbare IoT-apparaten, zodat publieke informatie beschikbaar komt over welke fabrikanten en leveranciers hun apparaten onvoldoende beveiligen.” 

GDI.Foundation steunt dit advies en hoopt dat dit op korte termijn concreet vorm krijgt.

Download hier het onderzoeksrapport