Oneigenlijk gebruik email adressen

20 mei 2016

Bij het uitsturen door dcypher van de “Save the Date Matchmaking Cybersecurity 14 oktober 2016” op 7 april jl. blijkt oneigenlijk gebruik gemaakt te zijn van een aantal e-mail adressen. Hiervan is door vier ontvangers van dit bericht melding gedaan via Twitter op 11 april jl. 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn naar deze e-mailadressen reeds eerder berichten gestuurd. Deze hadden betrekking op het NCSRA Symposium van 2 november 2015.

Bij grondig nazoeken is gebleken dat er op 8 juni 2015 onterecht een spreadsheet uit 2014 met e-mailadressen is ingeladen op onze mailinglijst. Dit was een verschillijst eerder gebruikt in getrapt uitnodigingsbeleid ter voorkoming van dubbele uitnodigingen door ons en door onze partner het NCSC voor de NCSC One conferentie in 2014.

Namens de organisatie van beide events willen wij aangeven deze onzorgvuldigheid zeer te betreuren en maatregelen genomen te hebben waarmee voorkomen wordt dat met goede bedoelingen, maar onterecht, adreslijsten worden samengevoegd. Wat blijft gelden is dat, als u niet langer prijs stelt op dcypher e-mails, u zich te allen tijde kunt afmelden door te klikken op “unsubscribe” onderin de e-mailing.

In de eerstvolgende nieuwsbrief stellen wij de gehele mailinglijst op de hoogte van deze onvolkomenheid. De e-mail adressen, waarnaar hier verwezen wordt, zijn inmiddels uit ons relatiebestand verwijderd.