Ook dcypher zet zich in om cyberskills in NL te vergroten

3 oktober 2016

Nederlanders weten te weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Ook onderschatten zij de kans dat zij slachtoffer worden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)*’  van Alert Online. Daarom zet dcypher zich samen met tweehonderd andere partijen van 3 tot en met 14 oktober in om de kennis en vaardigheden van Nederlanders op het gebied van cybersecurity te vergroten en zo Nederland online veiliger te maken.Tijdens Seaside Matchmaking Cybersecurity, op 14 oktober in het Zuiderstrandtheater te Den Haag, zal de overheidscampagne Alert Online afsluiten. 

Seaside Matchmaking Cybersecurity is een gratis netwerkevent op 14 oktober 2016 in het Zuiderstrandtheater te Den Haag. Het is gericht op iedereen die betrokken wil zijn bij cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs. Het event is de plaats waar (o.a. via speed dates en pitches) matches kunnen worden gevonden tussen publieke en/of private partijen en onderzoekers (HBO, WO). Het event is een unieke gelegenheid om contact te maken met cybersecurity experts en nieuwe informatie te vergaren over de dynamische ontwikkelingen in het cybersecurity veld. Seaside Matchmaking Cybersecurity komt voort uit een gelegenheidssamenwerking van RVO, NWO, NCSC, SIA en dcypher.

Nederlanders onderschatten kans dat zij slachtoffer worden

De meerderheid van de Nederlanders (69%) maakt zich weinig zorgen over zijn digitale veiligheid. Zij schatten de kans dat zij slachtoffer wordt van de grootste dreigingen op internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties, veel lager in dan in werkelijkheid het geval is. Hoewel de helft van de Nederlanders bekend is met online risico’s, gedraagt lang niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel Nederlanders automatische updates aan te zetten (52%) of regelmatig back-ups te maken (eveneens 52%), terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld tegen ransomware te beschermen en schade bij besmetting te beperken.

Tips voor online veiligheid

Voor wie zich tegen online gevaren wil wapenen, geeft Alert Online vijf tips: 

1. Maak regelmatig een back-up van bestanden 

2. Update software direct. Het helpt om automatisch updaten in te stellen 

3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Het kan een valse e-mail zijn.

4. Bescherm je online privacy. Het is echt niet nodig dat iedereen alles van je weet.

5. Wees altijd kritisch. Is de webwinkel te vertrouwen? Waar gaat de link naar toe? Wie vraagt je om persoonlijke informatie? Is het echt nodig een kopie van je identiteitsbewijs te sturen?

Meer tips staan op:

Over Alert Online

Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober 2016. Alert Online is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. Tweehonderd partijen zetten zich in om de bewustwording en kennis over online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren. Dit jaar staat de Alert Online campagne in het teken van cyberskills – weten, kunnen en doen. De campagne Alert Online 2016 wordt georganiseerd door ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Kijk voor meer informatie op www.alertonline.nl.

*Onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO onder 2.600 respondenten, waaronder 1.000 burgers. TNS NIPO gaat vanaf  nu verder onder de naam Kantar TNS.