Op ICTOpen 2012 is het boekje ‘Sentinels’ gepresenteerd.

22 oktober 2012

SENTINELS  Nederlands onderzoeksprogramma op het gebied van ICT-security in ICT, netwerken en informatie systemen.  


Op 22 oktober is op ICTOpen 2012 het boekje ‘SENTINELS’ gepresenteerd. In het boekje is te lezen dat het Sentinels programma een stevige impuls aan security onderzoek in Nederland geeft en een hechte nationale IT-security community stimuleert. Zeven betrokkenen vertellen over hun ervaringen, over waar zij aan gewerkt hebben, en over de uitdagingen van de toekomst. Ook is van alle zestien Sentinels-projecten een verslag opgenomen, waarin aandacht is voor de geboekte voortgang, de toepassingen die het onderzoek oplevert en de vervolgvragen waar de security-experts de komende jaren mee vooruit kunnen.

Nieuwe lichting
Binnenkort loopt Sentinels ten einde. Het onderzoeksprogramma, begonnen in 2004, is erop gericht om de kennis over computer- en netwerkveiligheid binnen Nederland te verbeteren. Om banden tussen academische en industriële spelers op dit terrein te versterken. En om een nieuwe lichting experts op te leiden, die ervoor kan zorgen dat cruciale infrastructuur zoals onze banksystemen, energievoorziening, waterhuishouding en gezondheidszorg optimaal kunnen blijven functioneren, en dat onze privacy in deze genetwerkte wereld gewaarborgd blijft.

Afhankelijk
Van de smartphone in je zak, via de parkeerautomaat, tot het kastje dat televisiezenders ontvangt: in het huidige tijdsbeeld zijn wij – veelal ongemerkt – afhankelijk van digitale systemen. De toevoer van elektriciteit naar ons huis, de matrixborden die aangeven of de filestrook open is of niet, pinpassen, ov-chipkaarten en biometrische gegevens op het paspoort, gezichtsherkenning uit camerabeelden van rellen, de gemeentelijke basisadministratie… in al deze gevallen is ICT een belangrijk hulpmiddel. Dat valt niemand op, zolang alles functioneert zoals het dat hoort te doen. Maar als er ergens fouten insluipen, als er ongelukken gebeuren, of als er ingebroken wordt, dan merken we pas hoe afhankelijk we zijn van ICT. En hoe belangrijk het is dat digitale omgevingen afdoende beveiligd worden.

Fundament
Sentinels is een stevig fundament, waarop wordt voortgebouwd. Niet lang geleden verscheen in het kader van het topsectorenbeleid een ICT-roadmap. Hierin wordt verwezen naar een door de securitygemeenschap geschreven ‘National Cyber Security Research Agenda’. Vier ministeries (Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Technologiestichting STW, dragen bij aan de uitvoering van deze agenda, waarmee Sentinels een logisch vervolg krijgt. Investeren in kennisontwikkeling op dit terrein blijft belangrijk voor de samenleving. Om ‘cyber security’ vraagstukken van vandaag en morgen te kunnen oplossen, is een toenemend aantal experts nodig. De binnen Sentinels getrainde onderzoekers vormen een mooie kopgroep.

 

Op de foto van links naar rechts: dr. Wouter Segeth (Technologiestichting STW), drs. Jan Piet Barthel (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en dr. Erik Poll (voorzitter track Security and Privacy op ICTOpen 2012). Symbolisch vertegenwoordigt Erik Poll de Sentinels gemeenschap en overhandigt hij het boekje aan Wouter Segeth (links) en Jan Piet Barthel (midden) als vertegenwoordigen van drie van de vier Sentinels financiers, namelijk STW, NWO en ICTRegie.