Open the black box #3: Participatie in de slimme, digitale samenleving

27-08-2020

In een vierdelige webinarserie van Waag, Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), Provincie Utrecht en iBestuur bekijken we hoe de overheid grip op digitalisering kan krijgen en hoe rollen verschuiven.

Deelnemers ‘zoomen uit’ vanuit voorbereide casuïstiek om hun rollen in de zich ontwikkelende informatiesamenleving te bespreken. Niet alleen de rol van de overheid, maar ook die van de bewoner wordt besproken.

Digitale technologie dringt tot in de vezels van de samenleving door en roept vraagstukken op voor beleid en bestuur. Dat brengt kansen met zich mee voor doelmatiger en efficiënter bestuur, maar de praktijk is ook weerbarstig. Zoveel succesvolle oplossingen als er zijn ontwikkeld, zoveel projecten zijn er ook de mist in gegaan, met alle financiële en democratische gevolgen van dien. De vraag die dit oproept: onder welke omstandigheden levert een sterk gedigitaliseerde samenleving kansen op voor democratisering, en onder welke omstandigheden wordt deze juist bedreigd?

AANMELDEN voor de reeks webinars kan hier

Toegang online omgeving: 09:45
Start programma: 10:00
Einde programma: 11:00

Voorafgaand aan de webinars ontvangen deelnemers alle informatie rond de thema’s en programma van de afleveringen.

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda