Oprichters

Het dutch cybersecurity platform for higher education and research is in 2016 opgericht door de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken & Klimaatbeleid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het Interdepartementaal directeuren overleg dcypher (Idod) houdt toezicht op uitvoering van de missie en adequate uitvoering van de beschikking en de beleidsgroep (Bidod) is het orgaan voor collegiaal overleg waarin het beleid aangaande cybersecurity van de oprichters wordt afgestemd. 

Idod.jpg

Foto 2016 Idod (vlnr) Arian Steenbruggen (NWO), Feite Hofman (OCW), Patricia Zorko (JenV), Oscar Delnooz (EZ) gemaakt door Sjoerd van der Hucht.

Sinds oktober 2018 is ook het ministerie van Defensie actief gaan participeren in dcypher

Momenteel bestaat het Idod uit Patricia Zorko (Ministerie van JenV), Jos de Groot (Ministerie van EZK), Arian Steenbruggen (NWO) Oscar Delnooz (Ministerie van OCW) en Wilfried Rietdijk (Ministerie van Defensie)