Oprichters

Het dutch cybersecurity platform for higher education and research is in 2016 opgericht door de Ministeries van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Economische Zaken & Klimaatbeleid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het Interdepartementaal directeuren overleg dcypher (Idod) houdt toezicht op uitvoering van de missie en adequate uitvoering van de beschikking en de beleidsgroep (Bidod) is het orgaan voor collegiaal overleg waarin het beleid aangaande cybersecurity van de oprichters wordt afgestemd. 

Idod.jpg

Foto Idod (vlnr) Arian Steenbruggen (NWO), Feite Hofman (OCW), Patricia Zorko (VenJ), Oscar Delnooz (EZ) gemaakt door Sjoerd van der Hucht.