Oproep Blockchaintoepassingen in provincie Groningen

2 juni 2017

Bent u als ondernemer bezig met toepassingen van Blockchaintechnologie? De SBIR-oproep 'Blockchaintoepassingen met publiek belang in de praktijk gebracht in Groningen' daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

De opdrachtgevers zijn op zoek naar concreet bruikbare toepassingen van blockchaintechnologie, die onder andere (semi-) publieke organisaties kunnen gebruiken. De overheid is daarbij een mogelijke (maar geen exclusieve) inkoper. Ook moet helder zijn dat juist de blockchainprincipes tot een grote impact leiden.

De provincie Groningen kent een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De oproep legt de nadruk op 3 thema’s:

  • Gezondheid
  • Zekere, schone en efficiënte energie
  • Uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties

Lees meer over de oproep.

Een offerte indienen

Vanaf 19 mei 2017, 12.00 uur kunt u een offerte indienen tot uiterlijk 28 juni 2017, 17.00 uur.

Nieuw aan deze oproep is dat een video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten deel uitmaakt van de offerte.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

Het totale budget voor de oproep bedraagt € 500.000. Dat bedrag is als volgt opgebouwd: de Minister van Economische Zaken stelt voor deze SBIR een budget beschikbaar van €250.000 (inclusief btw). Daarnaast stelt het College van gedeputeerde staten van de provincie Groningen een bedrag van € 250.000 ter beschikking.

Voor SBIR fase 1 is maximaal € 250.000 beschikbaar, het maximum bedrag per project is € 50.000 (incl. btw). Eventueel restant budget van fase 1 komt ten goede aan fase 2.

Voor SBIR fase 2 is maximaal € 250.000 beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 125.000 (incl. btw).

Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2.

Procedure

Een onafhankelijke commissie zal EZ/RVO.nl en haar partners adviseren welke voorstellen voor producten en diensten (SBIR fase 1) het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht. Partijen die met goed resultaat het fase 1 haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, kunnen het verzoek krijgen een aanbod te doen voor SBIR fase 2 (het onderzoeks- en ontwikkelingstraject).

Ook bij deze tweede fase zal een onafhankelijke commissie EZ/RVO.nl en de Provincie adviseren. Vervolgens krijgen de ondernemers met de beste offertes voor fase 2 een opdracht om hun product verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een ruw prototype.

SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Informatiebijeenkomsten

De tweede informatiebijeenkomst is op 13 juni van 15.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis Groningen, in zaal Foxham.

Meer informatie via http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/oproep-blockchaintoepassingen-groningen