OSPP: “Onderzoekssysteem moet in 2030 gebaseerd zijn op kennisdeling”

9 juni 2020

Het Europese Open Science Policy Platform (OSPP) pleit in zijn eindrapport voor een toekomstig systeem van gedeelde en openlijk toegankelijke onderzoeksuitkomsten. Het platform doet een aantal aanbevelingen, zoals zorgen dat het systeem innovatie stimuleert en dat onderzoeksbevindingen vrijelijk worden gedeeld. Bovendien stuurt OSPP aan op een onderzoekcultuur met ruimte voor diversiteit en gelijke kansen.

Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie OSPP (pdf)