OU-vacature voor Postdoc Cyberonderzoek

24 oktober 2017

Functiebeschrijving
De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, cluster rechtswetenschappen is mede-oprichter van het Cyber Science Center (CSC), een samenwerking tussen OU, NHL Hogeschool in Leeuwarden en de Politieacademie in Apeldoorn.

Onder de begeleiding van prof. dr. W.Ph. (Wouter) Stol werkt u aan het uitbouwen van het OU-onderzoeksthema “Rechtshandhaving in een digitale samenleving”, dat tevens het thema is van het genoemde Cyber Science Center. Uw werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit het samen met wetenschappers van andere (binnen- en buitenlandse) kennisinstellingen en tegelijk wetenschappers van verschillende vakgebieden (bv. Recht, Criminologie, Computerwetenschappen, Psychologie) ontwikkelen van onderzoeksplannen binnen het genoemde thema en het op basis daarvan aanvragen van onderzoeksgelden voor PhD-posities, alsook het mede-begeleiden van de aldus verworven promovendi. Naast deze hoofdtaak zal een onderwijstaak deel uitmaken van uw werkzaamheden, bestaande uit het leveren van een bijdrage aan OU-(afstands)onderwijs m.b.t. het genoemde thema en het onder begeleiding hebben van 2-3 studenten bij hun afstuderen.
Dienstverband: Tijdelijk, tijdelijk voor de periode van 2 jaar. Detachering voor 0,5 over een langere periode is bespreekbaar.

De optie van detachering staat er in om verbindingen tussen organisaties te kunnen leggen of aanhalen. De volledige tekst staat op Academic Transfer:
https://www.academictransfer.com/employer/OU/vacancy/43186/lang/nl/

Reageren kan tot 8 november.