Over de toekomst van het hogeronderwijsstelsel

28 maart 2019

De universiteiten (VSNU) en hogescholen (VH) gaan binnenkort het gesprek met elkaar aan over een nieuw stelsel voor het hoger onderwijs. Daarbij zal het onder meer gaan over de mogelijke afschaffing van het huidige binaire stelsel, meldt ScienceGuide. Op 25 maart vond een Conferentie Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek plaats in Utrecht. Hier werd nog breder gediscussieerd over de toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Voorafgaand aan de bijeenkomst verscheen een discussienota. Ook het Cedefop-rapport ‘The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Volume 6’ gaat in op het onderscheid en de afstemming tussen het academische en beroepsonderwijs. De AWTI bereidt momenteel een advies over de toekomst van het hogeronderwijsstelsel voor.

Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht Toekomst van het hoger onderwijs
Discussienota De toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek (pdf)
Rapport Cedefop