Over ons

Aboutus.png

dcypher verenigt onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren.

Visie

Nederland positioneert zich als een land dat, op het terrein van cybersecurity, excellente wetenschap bedrijft, uitstekend (hoger) onderwijs biedt, door onderzoek verkregen (academische) kennis en kunde ten goede laat komen aan het innovatief vermogen van de publieke - en private sector en aan deze sectoren uitstekende hoogopgeleide professionals aflevert.

Missie

dcypher zorgt voor (bottom-up) agendering en coördinatie van (wetenschappelijk en praktijk gericht) cybersecurity onderzoek en - hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat onderzoeks- en onderwijsagenda’s tot stand komen na brede raadpleging van het veld (kennisinstellingen, ondernemingen, overheden).

Foto gemaakt van bij dcypher betrokkenen tijdens een bezoek aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid in mei 2016 door Sjoerd van der Hucht.

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda