Overheidssteun voor durfkapitaal in recessies is terecht, de vraag is hoe

14 mei 2020

Een artikel van VOX-CEPR laat zien dat durfkapitaalinvesteringen in innovatieprojecten die nog in hun beginfase zitten, sterk teruglopen in recessies. Zo ook nu. Volgens het artikel is het dan ook terecht dat regeringen wereldwijd stappen ondernemen om hun risicokapitaalsectoren te versterken. Er blijven wel vragen bestaan over het optimale ontwerp en het publieke rendement van deze uitgaven. Een rapport van de denktank Nesta gaat breed in op de vraag hoe overheden start‑ups het beste kunnen ondersteunen. Ook een rapport van de OESO beschrijft hoe overheden start-ups kunnen helpen.

Artikel VOX-CEPR
Artikel Nesta
Rapport Nesta
Rapport OESO