Overheidswaarborgen voor kritieke digitale infrastructuur

31 maart 2020

Onder kritieke infrastructuur worden van oudsher voorzieningen verstaan als gezondheidszorg, transport en elektriciteitsnetwerken en voedselvoorzieningsketens. Tegenwoordig hoort de digitale infrastructuur er zeker ook bij. Vorige week schreven we al over het vergrote risico van hacking in de huidige coronacrisis, deze week vertelt Research Professional News daar meer over. In een artikel van Information Age bespreken tech-experts hoe overheden het functioneren van de digitale infrastructuur kunnen waarborgen in crisistijden en wat de mogelijke positieve en negatieve kanten van beveiligingsmaatregelen zijn. De Britse organisatie van de technologische industrie TechUK publiceert twee keer per week een bulletin over de instandhouding van data centres. TechUK maakte ook een risico-timeline.

Artikel Research Professional News
Artikel Information Age
Nieuwsbulletins TechUK
Risico-timeline TechUK (pdf)