Patiëntdata wordt nog te vaak gedeeld via WhatsApp

14 maart 2019

Een kwart van de zorgmanagers geeft aan dat er via WhatsApp contact is tussen verschillende teamleden over patiënten. Ook is WhatsApp een vrij veelvoorkomend middel om patiëntgegevens tussen afdelingen en zelfs met andere zorginstellingen te delen.  
 
Dit stelt Joris van Dongen, research consultant bij Ipsos (voorheen Gfk), op basis van onderzoek onder 250 zorgmanagers, tweehonderd it-specialisten in de zorg en vijfhonderd ‘gewone’ Nederlanders. De onderzoeker stelt dat WhatsApp nu ingezet wordt als aanvullende toepassing op de bestaande officiële it-systemen binnen de zorg, maar dat dit onder meer omwille van privacy, niet wenselijk is. ‘Hier liggen dus veel kansen voor ict-specialisten en it-leveranciers om juist zorgsoftware te ontwikkelen met een veilige chatfunctie waarbij iemand niet steeds achter de laptop moet kruipen. Ook is er vraag naar een systeem dat met andere systemen én de patiënt communiceert.’

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Liferay, blijkt verder dat 79 procent van de zorgmanagers en 58 procent van de it-managers kritiek heeft op de huidige it-systemen. Van de zorgmanagers vindt 45 procent de systemen niet efficiënt, 42 procent vindt ze niet gebruiksvriendelijk en 65 procent heeft behoefte aan aanvullende toepassingen. Bij de it-managers liggen deze percentages lager. Zo’n 30 procent vindt de it-systemen niet efficiënt, 33 procent vindt ze niet gebruiksvriendelijk en 38 procent wil aanvullende toepassingen.
 
Dubbele handelingen

Van Dongen geeft aan dat voltijds werkende zorgverleners gemiddeld zeventien uur per week kwijt zijn aan dubbele administratieve handelingen. ‘Als deze dubbele handelingen geschrapt worden, kan er zo’n acht uur bespaard worden. It-systemen kunnen hier een grote rol in spelen.’ Daarnaast geeft hij aan dat zorgverleners op dit moment met gemiddeld acht verschillende systemen te maken hebben en dat een en ander dus een stuk efficiënter kan.

Veel vertrouwen

De ondervraagde Nederlanders schatten de veiligheid van it in de zorg hoog in, gemiddeld geven ze hiervoor een zeven. Van Dongen: ‘De sector scoort qua veiligheid een stuk hoger dan bijvoorbeeld de Belastingdienst en banken. 13 procent van de ondervraagden maakt zich weinig zorgen om zijn of haar patiëntgegevens, ruim de helft helemaal niet. Ondanks dit vertrouwen zijn veel ondervraagden voorstander van logging, waarbij ze zelf willen kunnen zien wie hun gegevens inkijkt.’ 

Bovendien is er veel behoefte aan het automatisch delen van gegevens (63 procent), maar wel met toestemming. Eén op de vijf vindt toestemming zelfs niet nodig. Van Dongen: ‘Het moet vooral gemakkelijk zijn, maar het is wel belangrijk dat de regie bij de patiënt ligt. Kortom, bij het opzetten van een groot medisch dossier zijn eigen beheer, samenwerking, transparantie en controle essentieel.