Persbericht: Pieter Jansen treedt toe tot Adviesraad dcypher

2 april 2019

CEO Cybersprint, Pieter Jansen treedt toe tot de Adviesraad van dcypher, het platform voor cyberveilig onderzoek en onderwijs van de Nederlandse overheid en NWO. 

Op 1 april 2019 is Pieter Jansen, ethical hacker en CEO van Cybersprint, toegetreden tot de Adviesraad van dcypher. Het 'Dutch cybersecurity platform higher education & research', ofwel dcypher, verenigt onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. Jan Piet Barthel Pieter Jansen Wim Hafkamp
V.l.n.r. Jan Piet Barthel (directeur dcypher), Pieter Jansen (CEO Cybersprint) en Wim Hafkamp (Voorzitter dcypher Adviesraad) 
foto: Sjoerd van der Hucht.

De Adviesraad van dcypher bestaat uit vertegenwoordigers vanuit wetenschap, hoger onderwijs, grote en kleine bedrijven en (overheids)beleid. Daarmee is de raad een afspiegeling van het brede cyber security veld. Wat adviesraadleden gemeen hebben is hun focus op cyber security. De Adviesraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeur van dcypher en zo nodig (via de directeur) ook de initiatiefnemers. De doelen van dcypher, namelijk het veiliger maken van de digitale wereld en het bundelen van kennis, worden sterk onderschreven door Pieter Jansen:  

 “De beste ethische hackers van de wereld komen nog altijd uit Nederland. Helaas vertrekken veel van deze securityspecialisten naar andere landen. Ondanks de inzet van Nederland op kennisontwikkeling op gebied van cyberveiligheid, loopt Nederland al achter ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland. Daarom is een Nederlands kenniscentrum op het gebied van cyber security van groot belang .

Pieter Jansen neemt de plaats in van een teruggetreden vertegenwoordiger van een middelgroot software engineering bedrijf. Pieter vertegenwoordigt niet alleen een bedrijf dat zich bijzonder inzet voor verhoging van onze cyberveiligheid, maar heeft ook goede connecties met de ethische hackers community. Eén van zijn doelstellingen is om de bundeling van kennis over cyberveiligheid te verbeteren binnen Nederland, zodat deze kennis kan worden ingezet als exportproduct. Jan Piet Barthel, directeur dcypher, is verheugd dat Pieter Jansen de Adviesraad komt versterken en verwacht veel van zijn inbreng en de nieuwe samenwerkingsrelaties die zo zullen ontstaan. 

Over Cybersprint
Cybersprint, de Europese leider in Digital Risk Protection (DRM), beschermt organisaties tegen digitale dreigingen door real-time inzicht te bieden in het digitale aanvalsoppervlak en de actuele cyber risico’s voor organisaties. In het unieke DRM platform zijn ethical hacking technieken geautomatiseerd, waarbij het platform continu zoekt naar online kwetsbaarheden op het web, sociale media, netblocks, IoT apparaten mobiele apps en zelfs het dark- en deep web. Voor meer informatie: www.cybersprint.com