Perspectiefronde 2019/2020

2 oktober 2019

NWO-domein TTW nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen in te dienen die economische en maatschappelijke impact genereren op voor Nederland relevante thematische gebieden.

Waarvoor

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland.

Voor wie

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

In het consortium dienen minimaal 3 kennisinstellingen en 4 gebruikers vertegenwoordigd te zijn. Naast academische partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook TO2 instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per programma dienen gebruikers een bijdrage aan de programmakosten te leveren van minimaal 30%, waarvan van de 15% in cash. In de Brochure Perspectiefronde 2019/2020 (zie bijlage onderaan deze pagina) staan de call specifieke voorwaarden vermeld.

 

meer informatie