Plan: maak instituut voor cybersecurity

29 november 2017

Er moet een apart instituut komen voor cybersecurity. Dat vinden D66, CDA en VVD. De partijen vrezen dat ons land anders achterop raakt in het bestrijden van digitale aanvallen. Temeer omdat veel experts momenteel naar het buitenland zouden uitwijken. De kennis van cybersecurity zou daardoor te versnipperd zijn.

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven gaat vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voorstellen tot één instituut te komen. Hierin zouden ook bedrijven moeten investeren. ,,Juist nu dit kabinet van cyberveiligheid een prioriteit heeft gemaakt, moeten we doorpakken. Willen we klaar zijn voor digitale aanvallen, vanuit welk land of persoon dan ook, moeten we voorop gaan lopen, cruciale technologie uitvinden én talentvolle onderzoekers hier houden.’’

Het kabinet heeft al wel prioriteit gemaakt van cyberveiligheid: er is 95 miljoen voor uitgetrokken. Verhoeven: “We moeten voorkomen dat topspecialisten in cybersecurity naar het buitenland vertrekken. Met het instituut en meer geld voor onderzoek maken we het academische werk in Nederland op dit gebied aantrekkelijker. We hebben de slimmeriken hier hard nodig.”
Juist nu dit kabinet van cyberveiligheid een prioriteit heeft gemaakt, moeten we doorpakken.
Kees Verhoeven, D66.

https://www.ad.nl/politiek/plan-maak-instituut-voor-cybersecurity~a36ac9c7/