Politiek wil privacy beter beschermen

11 juni 2019

Om ervoor te zorgen dat burgers zich vrij en veilig voelen in een digitaliserende wereld, wil het kabinet de normen voor privacybescherming aanscherpen. Dat schrijft het kabinet in de kamerbrief ‘bescherming van horizontale privacy’: de privacy tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Het kabinet stelt een ‘agenda horizontale privacy’ voor en wil deze actueel houden in nauw contact met vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven en organisaties die het privacybelang behartigen. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een parlementair onderzoek naar digitalisering. Hierin wil het parlement digitalisering coherent bestuderen om er meer kennis van, en grip op, te krijgen. Volgens een commentaar van NRC heeft de Kamer gelijk: “De schaal en implicaties van de huidige technologische revolutie laten zich niet meer beheersen door pragmatisch troubleshooten op dag- of weekbasis, wat in de Nederlandse politiek zo vaak de praktijk is.” Dat de burger zich lang niet altijd comfortabel voelt bij het gebruik van algoritmes laat ook onderzoek van KPMG zien.

Nieuwsbericht Trouw (registratie verplicht)
Nieuwsbericht de Volkskrant (registratie verplicht)
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht Digitale Overheid
Commentaar NRC (registratie verplicht)
Nieuwsbericht KPMG
Rapport KPMG (pdf)