Positieve evaluatie topsectorenaanpak

25 augustus 2017

De topsectorenaanpak is “doeltreffend geweest in het meer vraaggericht programmeren van publiekprivaat onderzoek bij Nederlandse kennisinstellingen en het afstemmen van ‘human capital’-activiteiten en exportbevordering”. Dat constateert het onderzoeksbureau Dialogic in een evaluatierapport. De aanpak zou zich wel nadrukkelijker moeten gaan richten op het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. In een artikel in het AD zet minister Henk Kamp (EZ) uiteen dat de aanpak tot nu toe heeft bijgedragen aan een klimaat waarin kennisinstellingen en bedrijven elkaar vinden in publiek-private samenwerking. Hij adviseert het volgende kabinet om 1 miljard euro extra te investeren in onderzoek en innovatie. De VSNU is het op hoofdlijnen eens met het rapport van Dialogic. Een artikel van het FD is kritisch over de resultaten van de topsectorenaanpak: “Na zes jaar is het nog steeds wachten op grote innovaties”. In een opiniebijdrage voor het FD legt hoogleraar Koen Frenken (UU) uit waarom het niet zo’n goed idee is om de topsectorenaanpak te koppelen aan maatschappelijke uitdagingen.

Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel AD
Nieuwsbericht VSNU
Artikel FD (registratie verplicht)
Opiniestuk FD (registratie verplicht)
Kamerbrief Evaluatie Topsectorenaanpak (pdf)
Evaluatie Topsectorenaanpak Deel 1 - Hoofdrapport (pdf)
Evaluatie Topsectorenaanpak Deel 2 – Achtergrondstudie per Topsector (pdf)