Privacyregels EU brengen onderzoekssamenwerking met China in gevaar

8 oktober 2018

We kwamen afgelopen week een rapport en een serie relevante artikelen over smart cities tegen. We beperken ons tot een opsomming. Een artikel van ReadWrite beschrijft vele manieren waarop de integratie van slimme technologie in de meest uiteenlopende systemen waarde kan toevoegen aan steden. Een artikel van Momenta Partners beschrijft de rol die start-ups kunnen spelen bij de ontwikkeling van smart cities. Artikelen van Innovation Management en SmartCity.press gaan specifiek over het belang van big data voor slimme steden. Een wetenschappelijk artikel van Sustainability gaat over de mogelijkheden om de rol van burgers te veranderen van databron naar beslissingsnemer. De insteek van een rapport van de Rosa Luxemburg Stiftung uit New York gaat breder over de democratisering van stedelijke technologie: hoe kan je deze inzetten gericht op democratisch eigenaarschap van gegevens, innovatie van onderop en coöperatieve dienstverlening?

Artikel ReadWrite
Artikel Momenta Partners
Artikel Innovation Management
Artikel SmartCity.press
Artikel Sustainability
Rapport Rosa Luxemburg Stiftung (pdf)