Privacyregels lopen achter bij big data

16 juni 2016

De huidige regels voor de omgang met persoonsgegevens sluiten onvoldoende aan bij de risico’s en kansen van ‘big data’ en het ‘Internet of Things’. Dat is een van de stellingen in een proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensbescherming, dat zal worden besproken op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV).

Nieuwsbericht Mr. Online
Preadvies (pdf)